Categoriearchief: Geen categorie

Zomerrooster Kum Kam Yi Kon

Beste leden,

 

In de periode juli augustus wordt er op de zaterdag getraind van 10-11 uur Hapkido en karate in de Kazerne Moerwijk.

Op de woensdag zijn wij te vinden op Kijkduin en trainen we bij het Juttershuis van 19.30-20.30 uur.

In september starten we het normale programma weer en komt de maandag er weer bij.

Ik wens hierbij iedereen een fijne zomervakantie en zie jullie graag verschijnen op de trainingen.

Osu en Hapki

Senpai Sabunim Erik

 

 

Privacy Policy

privacybeleid-leden

PRIVCACYBELEID VAN KUM KAM YI KON

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die KUM KAM YI KON  verwerkt van haar [leden, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden].

Indien je lid wordt van KUM KAM YI KON, [een donatie doet] of om een andere reden persoonsgegevens aan KUM KAM YI KON verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
[KUM KAM YI KON], Erasmusweg 4, den Haag, KvK nummer 27328566]
De functionaris leden/donateurbeheer is bereikbaar via 06-42091659

2. Welke gegevens verwerkt KUM KAM YI KON en voor welk doel
2.1       In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht
b) adresgegevens eventueel postadres
c) telefoonnummer(s),  e-mailadres(sen),  bankrekeningnummer(s)
d) overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie zoals bv social media accounts
2.2       KUM KAM YI KON verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende      doeleinden::  eigen administratie en website
a)         je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het    lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden tbv certificeringen van 3e            instanties, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen       van de van jou verkregen informatie,
b)         je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van       uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van KUM KAM YI KON];
c)         je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen, b. van het lidmaatschapsgeld, cursussen, trainingen, bestellingen, afgenomen diensten af te wikkelen.
2.3       Je naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst             gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met KUM KAM YI KON] en je te informeren over de    ontwikkelingen van KUM KAM YI KON]

E-mail berichtgeving (opt-out):

KUM KAM YI KON] gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over  activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van KUM KAM YI KON]  Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

 

  1. Bewaartermijnen

KUM KAM YI KON] verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschapen tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend  worden de persoonsgegevens vernietigd.

 

  1. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1     Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft KUM KAM YI KON] passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2     Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt KUM KAM YI KON] gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

 

 

  1. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1     Via de ledenadministratie van KUM KAM YI KON] kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. KUM KAM YI KON] zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren

5.2     Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.

5.3     Indien je klachten hebt over de wijze waarop KUM KAM YI KON] je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.

5.4     Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie erik@kumkamyikon.nl

 

  1. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.